Huisreglement
Boerenmaandag Nijkerk

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben kunnen nemen van en akkoord te zijn met dit huisreglement. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Huisreglement Boerenmaandag Nijkerk

Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapenkunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

Het is verboden het feestterrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden.

Personen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken kopen, aannemen en gebruiken. Medewerkers van de Boerenmaandag en bezoekers van 18 jaar en ouder verstrekken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Toegang tot het evenemententerrein kan worden geweigerd indien:

  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Eenmaal gekochte consumptiebonnen/drankkaarten zijn alleen op de dag van aankoop geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

Indien een bezoeker zich niet houdt aan dit huisreglement kan hij worden verwijderd.

Het stichtingsbestuur, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Iedere aanwezige kan om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.

Het bekendgemaakte programma is onder voorbehoud, de organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

Iedere bezoeker en leverancier dient te allen tijde de orders van de stichting en overheidsinstanties op te volgen.

Dank voor uw medewerking,

Stichting Boerenmaandag Nijkerk