Huisreglement Boerenmaandag Nijkerk 

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben kunnen nemen van en akkoord te zijn met dit huisreglement. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.

 • Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Het is verboden om op het evenement drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Het is verboden het evenement onder invloed van drank en/of drugs te betreden.
 • Personen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken kopen, aannemen en gebruiken. Bezoekers van 18 jaar en ouder verstrekken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van het evenement.

Toegang tot het evenement kan worden geweigerd indien:

 • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt
 • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenement
 • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
  Indien een bezoeker zich niet houdt aan dit huisreglement kan hij worden verwijderd.
 • Het stichtingsbestuur, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Iedere aanwezige kan op de grond van de identificatieplicht om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens deze wet verplicht legitimatie mee te dragen.
 • Het bekendgemaakte programma is onder voorbehoud, de organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
  Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept
 • Iedere bezoeker en leverancier dient te allen tijde de orders van de stichting en overheidsinstanties op te volgen.

 

Bestuur Stichting Boerenmaandag